ABONAMENT HR

Kompleksowe doradztwo w obszarze HR. Pomoc w kreowaniu wewnętrznej polityki i procesów HR.

Obszary, w których pomagamy wprowadzać ulepszenia to:

proces rekrutacyjny
komunikacja między Zarządem firmy, a pracownikami
proces wdrażanie nowych pracowników do firmy
opracowanie kart stanowisk pracy i zakresów odpowiedzialności
wprowadzanie systemu ocen dla pracowników
przygotowanie planów szkoleń i ścieżek kariery
przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników
organizacja imprez integracyjnych i spotkań motywacyjnych dla pracowników

Nasza oferta w ramach usługi HR w pierwszej kolejności opiera się na zidentyfikowaniu słabych i silnych stron procesu HR w firmie, a następnie przekazanie raportu i opracowaniu planu działania. HR SIGMA może zostać zewnętrznym partnerem biznesowym, który poprzez doświadczenie i zaufanie, jest w stanie ocenić poszczególne elementy działań w obszarze HR.


Zapytaj o kompleksowe doradztwo: