Obsługa kadrowo - płacowa

Kompleksowa obsługa w obszarze kadrowo-płacowym

Obejmuje tworzenie i rozliczanie list wynagrodzeń oraz list wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych. Dodatkowo w ramach obsługi płacowej sporządzana i prowadzona jest dokumentacja podatkowa - miesięcznych i rocznych deklaracji i rozliczeń. 

Obsługa kadrowo-płacowa firm polega na prowadzeniu najważniejszych spraw osobowych pracowników, w tym m.in.:

prowadzenie kartotek pracownika,
rozliczanie czasu pracy pracowników
kontrola terminów ważności badań lekarskich
przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy oraz wystawianie świadectw pracy,
prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej – wydawanie zaświadczeń, świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, sporządzanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem / wygłaszaniem do /z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
przekazywanie dokumentacji do ZUS,

Zapytaj o obsługę kadrowo - płacową: