REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

HR SIGMA pracodawcom zapewnia:

Dobór najlepszych dostępnych na rynku kandydatów

Redukcję czasu i kosztów wynikających z realizacji procesu rekrutacji.

Elastyczne warunki współpracy

Doskonałą komunikację w trakcie trwania rekrutacji i zatrudnienia pracownika

Gwarancja dobrego wyboru

Działania rekrutacyjne realizowane przez agencję HR SIGMA opierają się przede wszystkim na wykorzystaniu metody direct searc. Docieramy do kandydatów aktywnych zawodowo, posiadających wysokie kompetencje, którzy w danej chwili nie poszukują pracy, ale nie rzadko decydują się na wzięcie udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Celem HR SIGMA jest znalezienie najlepszego Kandydata w jak najkrótszym czasie.

Aby zmaksymalizować skuteczność naszych działań korzystamy z szerokiego wachlarza narzędzi rekrutacyjnych, z których najważniejsze to:

bezpośrednie kontaktowanie się z Kandydatami o najwyższych kompetencjach (direct search)
bezpośrednie kontaktowanie się z Kandydatami wskazanymi przez Klienta
wykorzystywanie istniejących kontaktów biznesowych i otrzymanych rekomendacji
motywowanie Kandydatów do zmiany pracy
ogłoszenia w mediach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
ogłoszenia na portalach społecznościowych
ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych
ogłoszenia w instytucjach i uczelniach
poszukiwanie potencjalnych Kandydatów wśród wyróżniających się absolwentów szkół i uczelni wyższych

Szukasz pracownika skontaktuj się z nami: