USŁUGA PRACY TYMCZASOWEJ

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, będąca odpowiedzią na potrzebę elastyczności w zatrudnieniu.

Na czym polega zatrudnienie tymczasowe?

Ma ono charakter trójstronny:
Pracownik
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA 
- Pracodawca, który zatrudni pracownika
Pracodawca Użytkownik
- Pracodawca, na rzecz którego zatrudniony będzie świadczyć pracę.

Rozwiązanie to kierowane jest do Klientów u których występuje duża dynamika zmian w zatrudnieniu, bądź którzy chcą zweryfikować kompetencje pracownika przed podjęciem kosztów zatrudnienia bezpośrednio u siebie. Zgodnie z Ustawą o pracy tymczasowej, pracownik może być zatrudniony u jednego Pracodawcy Użytkownika nie dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu kolejnych 3 lat.

Najważniejsze zalety pracy tymczasowej:

możliwość sprawdzenia pracowników przed zatrudnieniem na stałe
większa elastyczność
obsługa kadrowo-płacowa realizowana przez HR SIGMA
przeniesienie wszelkiej odpowiedzialności przed instytucjami rynku pracy na HR SIGMA

Najczęściej Agencja Zatrudnienia HR SIGMA zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu i wszelkich świadczeń związanych z umową o pracę.
W szczególnych przypadkach, jeżeli praca tymczasowa nie miałaby mieć cech stosunku pracy – dopuszcza się zawieranie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Praca tymczasowa jest w pełni legalną formą zatrudnienia.


Zapytaj o doradztwo w obszarze HR: