HR SIGMA

  • Social Links:

  Overview

  • Founded Date 1 stycznia 1900
  • Opublikowane ogłoszenia 5
  • Viewed 4066
  • RODO

   Firma HR SIGMA  informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR SIGMA z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Kustronia 39, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem, • celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych
   w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, operatorom pocztowym
   w celu doręczania korespondencji, • okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż
   10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

    

    

    

  O nas

  Agencja Zatrudnienia HR SIGMA jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 9591.