Niepełnosprawni, a Sprawni

Na polskim rynku pracy coraz większą grupę stanowią osoby niepełnosprawne. Niestety nie przekłada się to na ich zatrudnienie, szczególnie w urzędach publicznych